'

Våra djur

RENARDSFÄLTS KIRK

5001 Renardsfälts Kirk Wagyutjur 5001 Renardsfälts Kirk Info

Kirks mamma är anguskon Red Kirsten av Mellby och pappa är semintjuren Ashwood FX 007.

Ladda ner stamtavlan som pdf. 5001 Kirk Stamtavla

Ladda ner tittbild KAP som pdf. 5001 Kirk tittbild KAP

Kirk har betäckt säsongerna 2022 och 2023.
Kirk har även fått en egen "Ko-llega" i Nötkött 5/21 "Kirk - en tjur med action".

RENARDSFÄLTS JUDO-CHAN

5015 Renardsfälts Judo-Chan Wagyutjur

Judo-Chans mamma är anguskon 5230 Red Dyna Nellie av Höganäs och pappa är semintjuren IWG Judo 79Z.

Ladda ner stamtavlan som pdf. 5015 Judo-chan Stamtavla

Födelsevikt: 40 kg 200D vikt: 321 kg Horn: Scurs Färg: Röd

SUNSHINE AV FRISKATORPET
HOSHIKO

615 Sunshine Hoshiko av Friskatorpet med kalv 6003 Geshi

615 Hoshiko med sin kvigkalv 6003 Geshi hösten 2022.

615 Sunshine Hoshiko av Friskatorpet Info

Det japanska namnet kommer från Hoshikos mormor, Coates "Hoshi", som betyder stjärna, och "ko", som betyder barn.

Ladda ner stamtavlan som pdf. 615 Hoshiko Stamtavla

Ladda ner tittbild KAP som pdf. 615 Hoshiko tittbild KAP

RENARDSFÄLTS INARI ET

3001 Renardsfälts Inari 3001 Renardsfälts Inari Info

Vår första embryokalv av 100% röd wagyu. Embryodonatorn heter Longgaards Kaishi och finns i Danmark och Inari är född av Simmental-Anguskon Gräddnos.
Namnet kommer från den japanska gud/innan för fruktbarhet och jordbruk Inari.

Ladda ner stamtavlan som pdf. 3001 Inari Stamtavla

Ladda ner tittbild KAP som pdf. 3001 Inari tittbild KAP

RENARDSFÄLTS TSUKIKO

Wagyukon 6002 Renardsfälts Tsukiko 6002 Renardsfälts Tsukiko Info

Namnet kommer av att hon är dotter till "Gekko" (Moonlight). "Tsuki" betyder måne och "ko" barn på japanska.

Ladda ner stamtavlan som pdf. 6002 Tsukiko Stamtavla

Ladda ner tittbild KAP som pdf. 6002 Tsukiko tittbild KAP

RENARDSFÄLTS Geshi

6003 Renardsfälts Geshi

75% röd wagyu, 25% svart wagyu. Modern är wagyukon Hoshiko (se ovan) och fader är amerikanska semintjuren IWG Judo 79Z. Föddes vid midsommar och fick därför namnet Geshi som är japanska för midsommar.

F1 wagyu

Första generationens korsningar.

Kalvar 2021
Wagyukorsningskalvar på Renardsfält 2021
På bilden syns Rosalia, Walter och Greta, samt 100% röd wagyu Inari.

Det föds nu drygt 20 kalvar årligen i besättningen som är >50% wagyu.
Wagyu korsningskalvar på Renardsfält 2023
Några av årets röda wagyukalvar 2023.

Wagyu stutkalv 5037 på Renardsfält 2023
En F1 stutkalv 2023.

Kastrering av Wagyu korsningskalvar på Renardsfält 2023
De flesta av våra tjurkalvar blir stutar.

Tidigare avelstjurar på Renardsfält

RENARDSFÄLTS KUROGANE

6001 Renardsfälts Kurogane wagyutjur 6001 Renardsfälts Kurogane Info

Det japanska namnet är passande för en svart tjur: "kuro" betyder svart och "-gane" stål.

Ladda ner stamtavlan som pdf. 6001 Kurogane Stamtavla

Ladda ner tittbild KAP som pdf. 6001 Kurogane tittbild KAP
Kurogane har betäckt säsongerna 2022 och 2023 och är nu såld till Tjursåker Gård, Enköping. 6001 Renardsfälts Kurogane som kalv wagyutjur

GOMA SHIO av FRISKATORPET

616 Goma Shio av Friskatorpet juli 22 616 Goma Shio av Friskatorpet Info

Goma Shio har två av de mest kända svarta wagyutjurarna i stamtavlan som båda har lätta kalvningar som kännetecken: Itoshigenami TF148 och JVP Fukutsuru 068.616 Goma Shio av Friskatorpet juli 22

616 Goma Shio av Friskatorpet

616 Goma Shio av Friskatorpet 15 mån
Goma Shio 15 mån

SHICHIMI AV FRISKATORPET

621 Shichimi juli 2022 621 Shichimi av Friskatorpet Info

Shichimi är halvbror till Goma Shio efter samma tjur, Toyota av Friskatorpet.

621 Shichimi av Friskatorpet

621 Shichimi av Friskatorpet

Shichimi uppvaktar Simmental-Anguskon Gräddnos sommaren 2021.