'

UPPFÖDNING

Korna kalvar på våren och kalvarna går med sina mammor ca 8-10 månader, sen är det dags för avvänjning för att kon ska hinna vila upp sig inför nästa kalv.
Avvänjningen görs så skonsamt som möjligt med sk "fence-line weaning", där kalvarna kan se mammorna i intilliggande stallavdelning eller på andra sidan ett stängsel.

Sommartid betar djuren gräs och örter och vi satsar på en lång betessäsong. Vintertid äter djuren huvudsakligen ensilage och har tillgång till stall med djupströbädd men även stora arealer för utevistelse.


615 Hoshiko vet hur man använder ryktborsten från Easy-Swing.

Belted Galloway borstar sig

En Belted Galloway gillar att kunna borsta sig även ute i täppan.

Melass

För att lättare kunna locka djuren, och hantera dem på ett mer stressfritt sätt, använder vi små mängder melass samt pellets med blandning av melass och lucern. Till skillnad från spannmål har melass en positiv effekt på djurens tarmflora och bidrar till ökat utnyttjande av grovfoder och därmed högre foderomvandling.

Vitlök

Det finns lovande studier som indikerar att tillsats av vitlökspulver i djurens foder kan minska mängden metangas som produceras i våmmen, vilket i så fall skulle minska klimatpåverkan. Eftersom det kan ge smak åt mjölken används det dock inte till mjölkkor, men är lämpligt till köttdjur. Vitlök i foderform kan dessutom användas mot flugor och fästingar sommartid.