'

Vallodling

Vi odlar numera endast vall. Grundprinciperna för vallodlingen är lång liggtid samt att använda många olika arter och sorter av gräs och örter för att på bästa sätt anpassa odlingen till jordmånen och användningen.
Vi väljer också gärna sorter som är gynnsamma för pollinerande insekter.

Fjäril i vall

Några arter vi använder:

 • Cikoria är torktålig tack vare sina djupa rötter och innehåller höga halter av mikronäringsämnen och dessutom en hög andel socker som är bra för våmfloran.
 • Italienskt och engelskt rajgräs har båda mycket högt näringsvärde och hög sockerhalt; engelskt rajgräs är dessutom mycket smakligt och italienskt rajgräs mycket bra på att ta upp kväve.
 • Svartkämpar är tåliga, har mycket höga halter av mikronäringsämnen samt har effekt mot inälvsparasiter.
 • Kärringtand innehåller tanniner som förbättrar proteinupptaget och därmed ökar foderutnyttjandet och har dessutom effekt mot inälvsparasiter.
Vi har valt att helt undvika rörsvingel/rörsvingelhybrider trots att dessa ger hög avkastning då djuren ofta ratar dem i bete.

Bete

Vi satsar på en lång betessäsong och djuren går på rotationsbete.

Betande djur på Renardsfält

Vallrenovering

2022 har vi köpt en vallrenoveringsmaskin, SMS Teran N 300.

Förutom renovering av vallar kan maskinen även användas för nysådd av småfrön (gräs och raps) på harvad plöjning.
Teran N 300

Med en arbetsbredd på 3 m är maskinen buren och lättmanövrerad och utför följande moment under en överfart:

 • Jämnar sorkbunkar / mullvadshögar
 • Finfördelar eventuella rester av fastgödsel som spridits på vall på hösten för att undvika att gödsel kommer med i fodret
 • Luftar jorden
 • Rensar bort ogräs och vissnat gräs
 • Skapar en såbädd för vallfrön (grund sådd)
 • Sår vallfrön
 • Återpackar med vält (stjärnprofil lämplig både för vall och plöjning)
Se en film om SMS Teran 300 eller läs mer om maskinen på SMS hemsida: Roller Teran N.

Vallkedjan på Renardsfält

Slåtter med Krone ActiveMow och JD3050
Krone ActiveMow

Strängning med Fransgård frontsträngare och JD5100R
Fransgård strängare

Pressning med Krone Comprima och JD6506
Krone Comprima CV150XC

Gödselkörning

Gödselkörning med RUR10 och JD3050
RUR10 gödselspridare